4002
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de fraudejacht bij de inkomstenbelasting (ingezonden 7 juli 2020).
Mededeling van Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) (ontvangen 4 september 2020).


Vraag 1
Sinds wanneer bent u bekend met de code 1043 in relatie tot fraudebestrijding bij de inkomstenbelasting?


Vraag 2
Sinds wanneer bent u bekend met de werking van Combiteam Aanpak Facilitators (CAF)-onderzoeken buiten Toeslagen die mogelijk vooringenomen zijn?


Vraag 3
Hoeveel mensen staan op de uitworplijst 1043?


Vraag 4
Kunt u aangeven hoe mensen op de uitworplijst kwamen en hoe zij geïnformeerd werden over de reden van controle van hun aangifte?


Vraag 5
Klopt het dat mensen jaar na jaar te maken konden krijgen met controle? In hoeverre is dit proportioneel geweest?


Vraag 6
Welke andere uitworplijsten zijn er die werking hebben als ware het een zwarte lijst?


Vraag 7
Is er intern aan de bel getrokken over uitworplijsten die de werking van een zwarte lijst hebben?


Vraag 8
Kunt u de gespreksinstructies van de BelastingTelefoon om mensen te woord te staan die onderwerp waren van fraudeonderzoeken, van CAF, zowel binnen Toeslagen als daarbuiten, als ook van uitworplijsten als 1043, naar de Kamer sturen?


Vraag 9
Kunt u de handboeken voor de zogeheten AKI’s naar de Kamer sturen?


Vraag 10
Welke methoden gebruikt de Belastingdienst in zijn wens fraude aan te tonen? Is dit enkel boekencontrole en het uitvragen van gegevens, of zijn er ook andere methoden, zoals het plaatsen van spyware in computers van bijvoorbeeld mensen die veel aangiften doen? Kunt u uw antwoord toelichten?


Mededeling
De vragen van het lid Leijten (SP), ingezonden op dinsdag 7 juli jl., over de fraudejacht bij de inkomstenbelasting, kunnen met het oog op een zorgvuldige en volledige beantwoording niet binnen de door u gestelde termijn worden beantwoord. Er is meer tijd en onderzoek nodig voor het verzamelen van de gevraagde informatie.
Ik ben voornemens op de beantwoording van deze vragen terug te komen met de vervolgbrief die ik heb toegezegd in de brief van 10 juli jl. over het FSV onderzoek en projectcode 1043.3

Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *