4 van de de 12 pagina tellend ALV verslag gaat over terechte vragen van een bezorgd lid. Dit is maar liefst een derde van het geheel.

Deze reactie wordt door NOJG bestuur helemaal achteraan, als een na laatste geprint. Waarom dat zo?

Zodat het NOJG bestuur zich achter het argument kan schuilen dat veel van deze zijn vragen al eerder zijn beantwoordt? En dat zij hier niet meer op hoeven in te gaan? Zeker VVD praktijken, in Den Haag geleerde streken van integriteit en transparantie.

I.p.v. dat het bestuur deze mogelijkheid benut in verbinding te treden met de bezorgde en betrokken lid gaat het bestuur dit lid beledigingen. Bestuur laat ook hier de kans niet liggen om een tendentieuze, schadelijke en minachtende reactie richting dit lid af te vuren. We zijn uiteraard jagers. Alles wat buiten onze referentie kader valt, moet dood afgemaakt worden. Toch?

Zwartmaken, in discredit brengen… Dat heeft VVD’er Rutte ook met Pieter Omtzigt geprobeert en is het hem mislukt. Maar blijkbaar trekt VVD’er Gert-Jan Oplaat hier geen leer uit.

Doe dat niet, het siert jou niet. Ga er in gesprek. Luister naar leden met een afwijkende mening. Brand ze niet meteen af. Stap over je eigen ego en handel in het belang van de vereniging. In het belang van de leden en de jacht.

Aantwoord van het NOJG bestuur pagina 14.

“De toonzetting van de brief van dhr. is noch vriendelijk, noch constructief. Dat houdt naar alle waarschijnlijkheid verband met zijn bemoeienis in de zaak Hij kreeg niet wat hij wilde en dan moet er stoom afgeblazen worden. Zijn opmerkingen en visie over de schriftelijke ALV is ruimschoots beantwoord in de algemene toelichting en in de antwoorden van de andere vraagstellers; Vragen over de financiële zaken zijn binnen de context van de vergadering ruimschoots beantwoord; belangrijke onderdelen als kascontrole, gedetailleerde financiële verslaglegging van de jaren 2019 en 2020 komen aan de orde als corona het toelaat weer fysiek te vergaderen. Dit geldt ook voor de overige zaken zoals onze bestuurssamenstelling. Op de overige kreten en schampere opmerkingen willen wij niet reageren. Als betrokkene er behoefte aan mocht hebben, kan hij de vragen altijd nog tijdens de eerstvolgende fysieke vergadering stellen.” Aldus het bestuur van jagersvereniging NOJG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *