Hoe bijzonder is het dat een bestuur denkt de aanklager, de rechter, de jury en de beul te kunnen zijn. Op basis van eigen bevindingen een vonnis uitspreken, zonder enkele vorm van wederhoor.
U bent schuldig bevonden en indien u hiertegen bezwaar indient dan zullen wij ons besluit aan de vereniging rechtbank de ALV voorleggen. De wetgeving schrijft voor dat de “schuldige” (red geroyeerde) recht heeft woord te voeren in zijn verweer, maar de statuten van NOJG jagersvereniging staat dat niet toe. Geniet van een stuk bijzondere rechtvaardigheid uitgesproken door het bestuur van NOJG Jagersvereniging Bestuur

Bron: https://detoezichthouder.nl/detoezichthouder/66-u-bent-schuldig-bevonden-hierdoor-bent-u-geroyeerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *